d S o t o

     Illustrations  of  the  dystopian  future
     Ilustraciones  del  futuro  distópico

God's envoy
  •  God's envoy
  •  Enviado de Dios

  -  15 / 10 / 2019
  »  More drawings
Face
  •  Face
  •  Rostro

  -  10 / 10 / 2019
  »  More drawings
Untitled
  •  Untitled
  •  Sin título

  -  08 / 10 / 2019
  »  More illustrations
Filii autem Lilit
  •  Filii autem Lilit

  -  01 / 10 / 2019
  »  More illustrations
María
  •  María

  -  25 / 09 / 2019
  »  More illustrations
Her portrait
  •  Her portrait
  •  Su retrato

  -  19 / 09 / 2019
  »  More illustrations
Invocation of Lady Dragon
  •  Invocation of Lady Dragon
  •  Invocación de Lady Dragón

  -  13 / 08 / 2019
  »  More illustrations
Invocation of Lady Dragon
  •  Invocation of Lady Dragon
  •  Invocación de Lady Dragón

  -  13 / 08 / 2019
  »  More drawings
Cow's head
  •  Cow's head
  •  Cabeza de vaca

  -  08 / 08 / 2019
  »  More illustrations
Cow's head
  •  Cow's head
  •  Cabeza de vaca

  -  08 / 08 / 2019
  »  More drawings
Smile
  •  Smile
  •  Smile

  -  30 / 07 / 2019
  »  More illustrations
Smile
  •  Smile
  •  Smile

  -  30 / 07 / 2019
  »  More drawings
Two shotguns
  •  Two shotguns
  •  Dos escopetas

  -  23 / 07 / 2019
  »  More illustrations
Saint Sister
  •  Saint Sister
  •  Santa Hermana

  -  18 / 07 / 2019
  »  More drawings
New King
  •  New King
  •  Nuevo Rey

  -  08 / 07 / 2019
  »  More illustrations
New King
  •  New King
  •  Nuevo Rey

  -  05 / 07 / 2019
  »  More drawings
Guardian of the collection
  •  Guardian of the collection
  •  Guardian de la colección

  -  01 / 07 / 2019
  »  More illustrations
Other soldier
  •  Other soldier
  •  Otro soldado

  -  28 / 06 / 2019
  »  More drawings
Resting
  •  Resting
  •  Descansando

  -  20 / 06 / 2019
  »  More illustrations
Warrior-Queen
  •  Warrior-Queen
  •  Reina Guerrera

  -  06 / 06 / 2019
  »  More illustrations
Warrior-Queen
  •  Warrior-Queen
  •  Reina Guerrera

  -  06 / 06 / 2019
  »  More drawings
Warrior-Queen
  •  Warrior-Queen
  •  Reina Guerrera

  -  06 / 06 / 2019
  »  More drawings
The cage
  •  The cage
  •  La jaula

  -  04 / 06 / 2019
  »  More illustrations
Meditation (2 nails)
  •  Meditation (2 nails)
  •  Meditación (2 clavos)

  -  04 / 06 / 2019
  »  More illustrations
Devil seeker
  •  Devil seeker
  •  Diablo buscador

  -  28 / 05 / 2019
  »  More illustrations
Devil seeker
  •  Devil seeker
  •  Diablo buscador

  -  28 / 05 / 2019
  »  More drawings
Peace-maker
  •  Peace-maker
  •  Pacificador

  -  23 / 05 / 2019
  »  More illustrations
Help me!
  •  Help me!
  •  ¡Ayúdame!

  -  21 / 05 / 2019
  »  More illustrations
God-damned memories
  •  God-damned memories
  •  Malditos recuerdos

  -  17 / 05 / 2019
  »  More illustrations
Holy offering
  •  Holy offering
  •  Ofrenda sagrada

  -  15 / 05 / 2019
  »  More illustrations
Holy offering
  •  Holy offering
  •  Ofrenda sagrada

  -  15 / 05 / 2019
  »  More drawings
She is a holy hunter
  •  She is a holy hunter
  •  Ella es una cazadora santa

  -  13 / 05 / 2019
  »  More illustrations
She is a holy hunter (Preparatory)
  •  She is a holy hunter
  •  Ella es una cazadora santa

  -  13 / 05 / 2019
  »  More drawings
Dream monsters
  •  Dream monsters
  •  Monstruos de ensueño

  -  09 / 05 / 2019
  »  More illustrations
Dream monsters (Preparatory)
  •  Dream monsters
  •  Monstruos de ensueño

  -  08 / 05 / 2019
  »  More drawings
Samurai mask
  •  Samurai mask
  •  Mascara samurai

  -  07 / 05 / 2019
  »  More illustrations